O portalu Sanjskadarila.si

Lastnik portala www.sanjskadarila.si je

TANBOS d.o.o.

Poljska pot 4, 1000 Ljubljana

Sl - Slovenija

ID za DDV: SI67592082

Matična št.: 6150195000

TRR: SI56 3500 1000 1110 271 (BKS Bank)

Podjetje TANBOS d.o.o. je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, dne 19.4.2012: Številka registerskega vpisa 2012/16716. Šifra glavne dejavnosti 63.120.

Direktor: Marko Pirman